Početna
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 1.IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARO PETROVO SELO
Vijesti
Petak, 07 Rujan 2012 08:52

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN RH",broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Staro Petrovo Selo od 03.09.2012. god., Jedinstveni upravni odjel općine Staro Petrovo Selo objavljuje:
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STARO PETROVO SELO

Objava

Preuzimanje dokumenata

Ažurirano Petak, 07 Rujan 2012 08:58