Početna
Vijesti
Petak, 03 Siječanj 2014 07:51

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN RH“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina („ Sl. vj. BPŽ br.3/2013“), Načelnik općine Bebrina objavljuje:


 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BEBRINA

(1. Izmjene i dopune)


 

Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Bebrina (1. Izmjena i dopuna) stavlja se na javnu raspravu od 07.01.2014. god. do 14.01.2014. god.

Javno izlaganje prijedloga Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Bebrina (1. Izmjena i dopuna) u postupku javne rasprave održat će se dana 14.01.2014. god. u 12 sati u prostorijama općine Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina.

Primjedbe i prijedlozi na Ciljane Izmjene i dopune PPUO Bebrina (1. Izmjene i dopune) mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA BEBRINA, Bebrina 81, 35254 Bebrina, zaključno s 14.01.2014. god.

 

Sve primjedbe i prijedloge na Prijedlog Ciljanih Izmjena i dopuna koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku, nositelj izrade plana i izrađivač obradit će u Izvješću o javnoj raspravi, a prihvaćene ugraditi u Nacrt konačnog prijedloga plana.

 

PREUZIMANJE DOKUMENATA

 

Ažurirano Petak, 03 Siječanj 2014 09:22