Početna
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NOVA KAPELA
Vijesti
Petak, 16 Svibanj 2014 08:20

Temeljem čl. 86 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) općina Nova Kapela započela je izradu 1. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Nova Kapela.
Na 5. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 13.03.2014. god. donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Nova Kapela.
Stručni izrađivač Izmjena i dopuna PPUO Nova Kapela je zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.