Početna
POKRENUT POSTUPAK USKLAĐENJA PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA OPĆINA (PPUO) SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/13)
Vijesti
Četvrtak, 30 Listopad 2014 08:17

Temeljem  čl. 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i  Naputka (Klasa: 350-01/14-01/183, Urbroj: 531-01-14-1 od 7. srpnja 2014. god.) koji je potpisala Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, gđa. Anka Mrak-Taritaš, dipl.ing.arh., nužno je pokrenuti postupak usklađenja prostorno planske dokumentacije općinskog nivoa (Prostorni plan uređenja općine), s novim Zakonom o prostornom uređenju.

Važeći prostorni planovi uređenja općina, izrađeni su i doneseni temeljem do sad važećih zakona kojim se uređuje područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno.

Na svim građevinskim područjima, koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnjim zakonima, onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, te je zabranjena gradnje na predmetnom području, a sve sukladno čl. 201. Stavak (1), (2) i (3) Zakona o prostornom uređenju.

Temeljem navedenog, sve JLS (općine) obvezne su pristupiti postupku usklađenja prostornog plana uređenja općine s novim Zakonom o prostornom uređenju, po skraćenom postupku.