Početna
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
Vijesti
Ponedjeljak, 27 Srpanj 2015 17:25

Temeljem članka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13)
i članka 33.. Statuta općine Gornji Bogićevci  (Sl.gl..Općine  br.
02/09.,01/13),  objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANAUREĐENJA OPĆINE (PPUO) GORNJI BOGIĆEVCI

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 06.kolovoza do 22.
kolovoza 2015. godine


Javno izlaganje o Prijedlogu 1. Izmjena i dopuna PPUO sa stručnim
obrazloženjem izrađivača održat će se 22. kolovoza 2015. u 12,00 sati,
u prostorijama Općine Trg hrvatskih branitelja 1,Gornji Bogićevci
Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog 1. Izmjena i dopuna
PPUO mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno
do 22. kolovoza 2015. godine.,(upisom u knjigu primjedbi, izjavom u
zapisnik na javnom izlaganju i puteme pisarnice)

Preuzimanje dokumenata

Ažurirano Ponedjeljak, 27 Srpanj 2015 19:10