Početna Dokumenti Postorni planovi općine Bukovlje Detaljni plan uređenja (DPU)
Detaljni plan uređenja (DPU)