Početna Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama
Informacije
Srijeda, 03 Rujan 2014 08:08

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ureduje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama, izuzetke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pristup informacijama u Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, na internetskim stranicama ili u javnim glasilima, te davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev, na jedan od sljedećih načina:
•    neposrednim davanjem informacije,
•    davanjem informacije pisanim putem,
•    uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
•    dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
•    na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.


Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na: Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske župnije, Trg pobjede 26a, 35 000, Slavonski Brod, telefon: 035/ 445 560, fax 445-558, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

Obrasci za preuzimanje:

Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informaciji
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji tzv. “šutnja uprave”
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu tzv. “šutnja uprave”

 

Ažurirano Petak, 07 Veljača 2020 10:27