Početna
STRUČNI SEMINAR „CESTE 2015“, NOVIGRAD (ISTRA)
Vijesti
Petak, 20 Ožujak 2015 14:09

Održan je 39. tradicionalni susret znanstvenika, stručnjaka i subjekata zaduženih za planiranje, projektiranje, izgradnju i održavanje cesta i cestovne infrastrukture u cilju povećanja sigurnosti prometa i racionalnijeg gospodarenja cestama.

Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije sudjelovali su na stručnom skupu koji je tematski povezan sa strateškim prostornim planiranjem razvoja cestovne mreže, s razvojem i implementacijom informatičkih sustava u funkciji gospodarenja cestama, te važnost jedinica lokalne i regionalne samouprave kao čimbenika u održavanju cestovne mreže RH i dr.

Više o stručnom seminaru na stranici organizatora: http://tomsignal.com/

 
JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU 1.IZMJENA I DOPUNA PPUO-A NOVA KAPELA
Vijesti
Petak, 27 Veljača 2015 13:59

Dana 26.veljače (četvrtak) 2015.god. od 12,00 do 14.30 sati , u prostorijama Općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9. održano je javno izlaganje o Prijedlogu 1.Izmjena i dopuna PPUO-a Nova Kapela . Izrađivač prijedloga 1.Izmjena i dopuna PPUO-a Nova Kapela je Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

 

Ažurirano Petak, 27 Veljača 2015 14:08
Više...
 
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NOVA KAPELA
Vijesti
Petak, 13 Veljača 2015 09:30

Temeljem članka 94.-101. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 47. Statuta općine Nova Kapela (Sl. vj. BPŽ br. 04/14), načelnik općine Nova Kapela objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) NOVA KAPELA.

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 16.02.2015. do 03.03.2015. god.

Javno izlaganje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine (PPUO) Nova Kapela u postupku javne rasprave održat će se dana 26.02.2015. god. u 12 sati u prostorijama općine Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9.

Primjedbe i prijedlozi na 1. Izmjene i dopune PPUO Nova Kapela mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja kroz zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javne rasprave i/ili se mogu dostaviti na adresu: OPĆINA NOVA KAPELA, Trg kralja Tomislava 9, 35410 Nova Kapela zaključno s 03.03.2015. god.

Preuzimanja:

Objava Javne rasprave Nova Kapela Posavska hrvatska 6.2.2015.

Tekst

Grafika


 


Ažurirano Petak, 13 Veljača 2015 11:36
 
POKRENUT POSTUPAK USKLAĐENJA PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA OPĆINA (PPUO) SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/13)
Vijesti
Četvrtak, 30 Listopad 2014 08:17

Temeljem  čl. 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i  Naputka (Klasa: 350-01/14-01/183, Urbroj: 531-01-14-1 od 7. srpnja 2014. god.) koji je potpisala Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, gđa. Anka Mrak-Taritaš, dipl.ing.arh., nužno je pokrenuti postupak usklađenja prostorno planske dokumentacije općinskog nivoa (Prostorni plan uređenja općine), s novim Zakonom o prostornom uređenju.

Važeći prostorni planovi uređenja općina, izrađeni su i doneseni temeljem do sad važećih zakona kojim se uređuje područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno.

Na svim građevinskim područjima, koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnjim zakonima, onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, te je zabranjena gradnje na predmetnom području, a sve sukladno čl. 201. Stavak (1), (2) i (3) Zakona o prostornom uređenju.

Temeljem navedenog, sve JLS (općine) obvezne su pristupiti postupku usklađenja prostornog plana uređenja općine s novim Zakonom o prostornom uređenju, po skraćenom postupku.

 
KONCEPT PROSTORNOG RAZVOJA SAVSKOG BAZENA
Vijesti
Srijeda, 18 Lipanj 2014 08:41

Udruga hrvatskih urbanista u suradnji sa Javnom ustanovom Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, a pod pokroviteljstvom Brodsko-posavske županije organizirala je danas u Velikoj vijećnici Brodsko – posavske županije međunarodno predstavljanje strateške studije, odnosno projektne ideje „Koncept prostornog razvoja Savskog bazena". Prezentaciji su prisustvovali predstavnici udruga urbanista i prostornih planera iz četiri zemlje – Slovenije, Hrvatske, BiH te Srbije.

Također, sastanku su nazočili i predstavnici iz drugih županijskih zavoda za prostorno uređenje, koji su svojim idejama i mišljenjima doprinijeli raspravi. Do sada su sastanci i prezentacije s tim u vezi održani u travnju 2013. u Zagrebu, gdje je inicijativa prezentirana Ministarstvu prostornog uređenja i gradnje i ravnateljima županijskih Zavoda svih hrvatskih županija kroz koje teče rijeka Sava, nakon sastanka u Ljubljani u kolovozu 2013. potpisano je pismo namjere, Inicijativu na Generalnoj skupštini u rujnu iste godine u Portugalu podržalo je krovno udruženje prostornih planera u Europi ECTP-CEU, projekt Inicijative je prezentiran u Ljubljani u listopadu 2013., te u prosincu 2013. u Zagrebu na 3. Savjetovanju o uređenju i višenamjenskom korištenju rijeke Save.

Pozdravljajući sudionike skupa, zamjenik župana Davor Vlaović napomenuo je kako dužina rijeke Save u našoj županiji iznosi 175 km,  a ona ujedno čini i granicu sa susjednom BiH. Procjena štete za područje županije, uzrokovane nedavnim poplavama, iznosi oko 122 milijuna kuna,a  trenutno se na terenu vrše radovi na obnovi kuća i obiteljskih gospodarstava. Stoga, s obzirom na katastrofalne posljedice aktualne poplave Save na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, okupljeni smatraju da bi rad na projektu trebalo započeti odmah. Predlažu da se za početne faze istraživanja osiguraju sredstva iz proračuna svih četiriju država ne čekajući aplikaciju na europske fondove.

Ažurirano Srijeda, 18 Lipanj 2014 08:51
Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL