Back to top

Vijesti

Javni natječaj
Ravnatelj
ZPUBPZ
Sukladno provedenom javnom natječaju, a temeljem članka 26. stavak 5. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 15313, 6517, 11418, 11418, 3919 i 9819), članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 7693, 2997, 4799, 3508, 12719 i 15122) i članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 080-09/23-01/45, URBROJ: 531-03-1-1-23-2 od 17. travnja 2023., Župan Brodsko-posavske županije donio je Odluku o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije kojom je za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije imenovan Matej Badrov, mag.ing.aedif.
Javni natječaj
Ravnatelj
ZPUBPZ

Javni natječaj za prijem u Javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za radno mjesto ravnatelja (ž/m).

Natječaji objavljeni u NN 242023 dana 01.03.2023. god. Objava u NN dostupna ovdje.

U natječaju Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije za radno mjesto ravnatelja (ž/m), objavljenom u Narodnim novinama br. 24 od 1. ožujka 2023. br. 1044, u rubrici Natječaji za radna mjesta, pogrešno je navedeno ime objavitelja natječaja koje ispravno glasi: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

Ispravak potpisa objavljeni u NN 262023 dana 03.03.2023. god. Objava u NN dostupna ovdje.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije na temelju potpisanog Sporazuma sa Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o obavljanju stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Državnog plana prostornog razvoja, započeo je izradu Studije zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od Lonjskog polja do planiranog Višenamjenskog kanala Dunav-Sava.
6. izmjene i dopune
Prostorni plan
Brodsko-posavska županija
Županijska skupština Brodsko-posavske županije, na svojoj 8. sjednici, održanoj 31. svibnja 2022. godine, donijela je Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 1822). Odlukom je utvrđena pravna osnova, razlozi i obuhvat izrade, ocjena stanja, ciljevi i polazišta, popis sektorskih strategija, planova i studija, način pribavljanja rješenja, popis tijela koja sudjeluju, rokovi izrade i dr.

Temeljem članka 96. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 15313, 6517, 11418, 3919 i 9819) i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/20-01/05 URBROJ:217803- 01-21-53 od 29..07.2021) objavljuje se:

JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO) CERNIK

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 10. siječnja 2022. do 17 siječnja 2022. god.

Kako do nas